De volgende onderzoeksprojecten worden vanuit het perspectief van literatuur en geneeskunde uitgevoerd:

1. PhD projecten
Op dit moment wordt er onderzoek op het gebied van literatuur en geneeskunde gedaan in samenwerking met de faculteit Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit. Er zijn twee projecten, waarvan er thans één succesvol is afgesloten.

Euthanasie in romans en film
Wouter Schrover promoveerde in 2015 op een NWO project over euthanasie in romans en films. Het proefschrift heet Einde verhaal.

De representatie van depressie in hedendaagse autobiografieën
Per 1 september 2012 is Anne-Fleur van der Meer als AIO begonnen aan dit NWO project over depressie in autobiografieën. Zij hoopt in 2018 te promoveren.

Ziekte en creativiteit

Per 1 augustus 2017 is Laura Prins bij het VUMC begonnen aan een promotietraject over Ziekte en creativiteit. Dit project heeft een looptijd van 5 jaar en wordt ondersteund door de stichting VCVGZ, de Pieter van Foreest stichting en de afdeling Huisarts en Ouderengeneeskunde van VU Medisch Centrum.

 

2. Overige projecten
Arko Oderwald doet onderzoek in een tweetal kleinere projecten

Arts-schrijvers
Er zijn opvallend veel artsen schrijver geworden. Er zijn natuurlijk veel artsen die ook schrijven, maar hier gaat het om artsen die als schrijver bekender zijn geworden dan als arts en ook meestal als schrijver bekend staan. In fase 1 van dit project worden deze schrijvers geïdentificeerd en kort beschreven. Zes en twintig van deze beschrijvingen zijn onder titel Lier en Lancet in 2012 in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde verschenen. In de toekomst zullen er meer beschrijvingen verschijnen. Bovendien is er een HOVO cursus over schrijvende artsen gestart die elk voorjaar wordt gegeven.
Link: http://www.ntvg.nl/dossier/lier-en-lancet

Over de voordelen van ziekte
Er zijn een aantal ziekteromans die zich op een bepaalde plaats afspelen, een plaats die het verhaal mede kleur geeft. Een voorbeeld daarvan is De Toverberg van Thomas Mann, dat zich in Davos afspeelt. In dit project worden deze plaatsen bezocht om te onderzoeken wat er nog van de plaats delict is overgebleven, en om een beschouwing te geven van de actuele waarde van de roman. Een eerste verslag verscheen in De Groene Amsterdammer van 18 juli 2012. Inmiddels zijn er meer romans op deze wijze onderzocht:

Hermann Hesse: Kurgast (Baden)
Georges Simenon: De klokken van Biçetre (Parijs)
Thomas Mann: De dood in Venetië
Ernest Hemingway: Afscheid van de wapenen
F. Scott Fitzgerald: Teder is de nacht
Heinar Kipphardt: März
Thomas Bernhard: Der Atem & Die Kälte (Salzburg)
Thomas Bernhard: De neef van Wittgenstein (Wenen)

Rode draad door deze romans is dat ziekte naast nadelen ook voordelen kan hebben, hetgeen een onderbelicht aspect van ziekte is.

 

3. wetenschappelijke stages

Wetenschappelijk stages op het gebied van literatuur en geneeskunde zijn altijd mogelijk op individuele voorkeursbasis, maar het is ook mogelijk om te kiezen uit het aanbod van stages. Deze stages kunnen binnen een thema naar keuze worden uitgevoerd op het gebied van literatuur, poëzie, film, tv-serie of patiënt-ervaringsverhaal. Er zijn op dit moment stages geformuleerd op de volgende gebieden of onderwerpen:

1. Dokter worden
2. Een goede dood
3. Dementie
4. Kanker
5. Epilepsie
6. Schizofrenie
7. Depressie
8. Psychiaters in de romanliteratuur
9. Arts-schrijvers

Door op het onderwerp te klikken kan de pdf met de beschrijving gedownload worden