Ziekte door andere ogen

 

Door de betekenis van de geneeskunde in de samenleving te onderzoeken kijkt VU medisch centrum verder dan alleen het uitvoeren van haar kerntaken. In de afdeling huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde wordt door Arko Oderwald aandacht besteed aan de relatie tussen literatuur en geneeskunde door na te gaan hoe ziekte, geneeskunde, patiënten en medici in romans, poëzie, ervaringsverhalen en films worden uitgebeeld. Schrijvers zijn goede observatoren van de medische praktijk en de cultuur waarin die praktijk zich afspeelt. De beschrijving daarvan is dan ook waardevol voor zowel artsen als patiënten: er worden vaak extra en verrassende inzichten gegeven.
Op deze website vindt u de activiteiten op dit gebied en zes databases met informatie. De volgende databases zijn doorzoekbaar:

Romans en verhalen
De database romans en verhalen is op trefwoord en auteur doorzoekbaar. Er zijn 434 romans, verhalen en literaire autobiografieën opgenomen. Er kan ook op trefwoord gezocht worden naar citaten uit de opgenomen werken. Er zijn op dit moment 2603 citaten opgenomen.

Ziektebiografieën
In de database Ziektebiografieën zijn meer dan 1600 titels opgenomen. Er kan op trefwoord worden gezocht. De database is tot en met april 2016 geupdated. Deze database is onder andere bedoeld voor patiënten, maar ook voor hulpverleners kan de informatie van pas komen. In het najaar van 2018 is een nieuwe update gepland.

Over Literatuur en Geneeskunde
In de database over literatuur en geneeskunde zijn boeken en artikelen opgenomen die over romans, gedichten en specifieke onderwerpen binnen het gebied van literatuur en geneeskunde gaan. U wilt bijvoorbeeld weten wat er over Under the Vulcano van Malcom Lowry is geschreven en wat er over de auteur en het onderwerp verslaving aan alcohol is verschenen. U kunt dit in deze database vinden door respectievelijk op werk, schrijver en trefwoord te zoeken. Dit is de database waar je moet zijn als je onderzoek wilt gaan doen. Op dit moment zijn er 1757 artikelen en 115 boeken opgenomen. Van alle boeken is de inhoudsopgave en soms ook het voorwoord gescand.

Films en documentaires
De database Films en documentaires is doorzoekbaar op trefwoord en titel. Op dit moment zijn er 303 films en documentaires opgenomen.

Beelden van Geneeskunde
De database beelden van geneeskunde is doorzoekbaar op trefwoord en op kunstenaar naar beelden, met name schilderijen, waarin de geneeskunde centraal staat. Op dit moment zijn er 136 beelden opgenomen, en daarnaast nog een unieke verzameling van 106 oude geboortekaartjes, verzameld door Ignace Schretlen.

Poëzie
De database over poëzie wordt heel langzaam gevuld. Er komen alleen gedichten in te staan waarvan de rechten zijn verkregen of die rechtenvrij zijn. Van gedichten waarvan dat (nog) niet het geval is worden alleen strofes opgenomen. Wij hebben ons uiterste best gedaan dit zorgvuldig te doen. Mocht daarmee toch een fout zijn gemaakt dan horen wij dat graag en zal het gedicht verwijderd worden.