Helen en dichten: poëzie voor en door artsen

Aafke de Groot & Coes Delprat

4 avonden om poëzie te schrijven met als uitgangspunt onze ervaringen in het geneeskundige vak. De serie heet “not evidence based” om aan te geven dat het gaat om het prikkelen van andere hersenactiviteit dan die tijdens de dagelijkse praktijk: fantasie en vrije associatie worden aangesproken. Aafke de Groot en Coes Delprat geven de avonden vorm en begeleiden. Aafke won in 2008 een prijs in de Trouw poëzie wedstrijd. Zij werkt als specialist ouderengeneeskunde in Naarden en is verbonden aan het VUMC als docent. Coes heeft ervaring met het schrijven van poëzie in groepen, en volgde cursussen bij Kathinka van Dorp. Zij werkt als voortplantingsgeneeskundige bij het VUMC.

Een volgende cursus wordt op aanvraag aangeboden. U kunt daarvoor contact opnemen met Arko Oderwald. De cursus wordt gegeven bij een minimaal deelnemersaantal van 5 personen. Iedereen uit de gezondheidszorg kan zich aanmelden.