Literatuur en Geneeskunde op locatie

In 2014 is gestart met een cursus van een week die op locatie wordt gegeven. In veel romans op het gebied van literatuur en geneeskunde speelt de plaats van de roman een grote rol. Een van de mooiste voorbeelden daarvan is De Toverberg van Thomas Mann. De eerste cursus was Schoonheid, ziekte en verval in Venetië. Daarna is er ook een tweede cursus gestart in Wenen.

Deze cursussen zijn aanvankelijk ontwikkeld in het kader van het Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO), maar al snel werden ze ook geschikt bevonden voor het Honours onderwijs van VU en UvA. Met ingang van 1 september 2017 staan de cursussen op zichzelf en kunnen zowel inhoudelijk als qua tijd worden aangepast voor speciale gelegenheden. Informatie hierover kunt U krijgen via het emailadres onder contact.

Op dit moment zijn de volgende cursussen ontwikkeld:

 

Toekomstige cursussen

Op 1 oktober 2018 zal op deze plek het aanbod voor 2019 staan.