Literatuur en Geneeskunde op locatie

In 2014 is gestart met een cursus van een week die op locatie wordt gegeven. In veel romans op het gebied van literatuur en geneeskunde speelt de plaats van de roman een grote rol. Een van de mooiste voorbeelden daarvan is De Toverberg van Thomas Mann. De eerste cursus was Schoonheid, ziekte en verval in Venetië. Daarna is er ook een tweede cursus gestart in Wenen.

Deze cursussen zijn aanvankelijk ontwikkeld in het kader van het Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO), maar al snel werden ze ook geschikt bevonden voor het Honours onderwijs van VU en UvA. Met ingang van 1 september 2017 staan de cursussen op zichzelf en kunnen zowel inhoudelijk als qua tijd worden aangepast voor speciale gelegenheden. Informatie hierover kunt U krijgen via het emailadres onder contact.

Op dit moment zijn de volgende cursussen ontwikkeld:

 

Toekomstige cursussen

De volgende cursussen worden op dit moment ontwikkeld.

1. Venetië en Triest

Voor deze cursus keren we terug naar Venetië met nieuwe literatuur en reizen dan via slot Duino (van de Duneser Eligien van Rainer Maria Rilke) naar het Triëst van Italo Svevo en James Joyce. Deze cursus is gepland voor 2019. Docenten zijn Arko Oderwald en Sofie Vandamme. Definitieve mededelingen hierover zijn op 1 september 2018 hier te vinden.

 

2. Thomas Mann en de geneeskunde: Dr. Faustus

Dr. Faustus is misschien de meest intrigerende roman van Thomas Mann. Hoe ontstaat uit het Duitsland van Goethe en Schiller het Duitsland van Hitler? Thomas Mann gebruikt syfilis metavenerisch in deze roman…… De cursus wordt in 2019 in München gegeven. We streven er naar om de informatie over deze cursus op 1 augustus 2018 compleet te hebben.