Literatuur en Geneeskunde

Ziekte door andere ogen/Disease through other eyes

Amsterdam UMC Poëzieprijs

Binnen VUmc bestaat een jarenlange traditie om aandacht te besteden aan de relatie tussen literatuur en geneeskunde. Reflectie op het handelen van artsen en verpleegkundigen is hierbij het achterliggende doel. VUmc is in 2014 gestart met een jaarlijkse poëzieprijs rond het thema ziekte en gezondheid: de VUmc Poëzieprijs.

Deze prijs is na de fusie van VUmc en AMC voortgezet als de Amsterdam UMC Poëzieprijs. Het moment van bekendmaking zal verschuiven van het najaar naar het voorjaar.

Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen. De beste gedichten worden beloond met geldprijzen, €1000,- voor de winnaar, €500,- voor de tweede prijs en €250,- voor de derde prijs, en met opname in het jaarlijkse literatuur en geneeskunde-boek. Iedereen mag een ongelimiteerd aantal gedichten inzenden.

Amsterdam UMC Poëzieprijs 2021

Het thema van 2021 is: De patiënt

Het woord patiënt komt van het Latijnse patiens, dat duldend of lijdend betekent. In de gezondheidszorg is het geleidelijk aan de rol van de zieke gaan aanduiden, die hij of zij door haar lijden of door de door de dokter voorgeschreven kuur wordt verwacht te spelen. Tot ongeveer 1970 was dat idee van lijdzaamheid overheersend, sindsdien heeft de patiënt een minder passieve rol toebedeeld gekregen. De patiënt heet mondig en goed geïnformeerd te zijn geworden. Maar is er werkelijk zo veel veranderd? Zoals een arts ooit zei: ‘De patiënt staat centraal, maar dan staat hij ook behoorlijk in de weg.’ De hedendaagse geneeskunde is immers sterk geformaliseerd, er bestaan strakke richtlijnen inzake het stellen van diagnoses, het indelen in ziekten, en het uitvoeren van behandelingen. Het perspectief van de patiënt komt daarin nauwelijks aan bod.
Is het stellen van een diagnose een bevrijding of een beperking, en gaan mensen zich naar hun diagnose gedragen? Welke ‘copingstrategieën’ hanteren patiënten? Waarom zegt bijvoorbeeld de een het gevecht aan te gaan met kanker, terwijl de ander meent dat overleving slechts een kwestie van geluk is? Willen patiënten echt zo goed mogelijk geïnformeerd zijn, of zijn er nog genoeg mensen die liever niet willen weten wat er met ze aan de hand is? Welke redenen kan een patiënt hebben om niet therapietrouw te zijn, en hoe versterkt dan wel saboteert hij of zij het eigen herstel? Heeft het ook voordelen om ziek te zijn? Daarnaast is het interessant om te weten wat artsen hebben geleerd die zich hebben ingeleefd in het perspectief van de patiënt.

Jury
Kristien Hemmerechts (voorzitter)
Mark Boog
Mark Kramer
John Jansen van Galen
Anne-Fleur van der Meer

Uitreiking
De bekendmaking van de prijswinnaars van de Amsterdam UMC Poëzieprijs gebeurt tijdens het symposium Literatuur en Geneeskunde, dat op donderdag 15 april 2021 plaatsvindt. Indien dit niet live mogelijk is, zal het live gestreamd worden.

Inzenden
Er kan tussen 1 september en 15 december 2020 gedichten worden ingestuurd, voorzien van naam en adresgegevens. Het adres is:  info@literatuurengeneeskunde.nl.
Let op! Op mails die voor 1 september worden gestuurd wordt pas na 1 september gereageerd!

Reglement
Download Pdf

Eerdere edities van de VUmc Poëzieprijs:
VUmc Poëzieprijs 2014
VUmc Poëzieprijs 2015
VUmc Poëzieprijs 2016
VUmc Poëzieprijs 2017
Amsterdam UMC poëzieprijs 2018
Amsterdam UMC poëzieprijs 2020

© 2021 Literatuur en Geneeskunde

Thema door Anders Norén